Garantie & Klachten

  • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Exmode, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  • Bij Exmode ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Exmode  binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Exmode, dit kan de consument doen door een mail te sturen naar webshop@exmode.nl met een duidelijke vermelding over de klacht inclusief foto.
  • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Exmode, zal Exmode naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen.